MIÉRT

A fenntarthatóság területén megannyi címkével, pecséttel és díjjal találkozhatunk – de melyikben bízhatunk igazán? Mit jelentenek valójában a néha titokzatos címek és rövidítések? Melyek közülük a marketing célúak? És mit is ígérnek ezek valójában? Melyek azok, amelyeket jól fizetett ügynökségek találnak ki, hogy a “zöld-hullámra” felülve növeljék az értékesítést?

 

 

A “zöld” kitűntetések sokasága ellenére, az emberek több mint 60%-a szeretne egy olyan száz százalékig megbízható pecsétet, ami az ökológialilag fenntarthatóságról tanúskodik*.

 

A mi küldetésünk egy kis- és közepes vállalkozásoknak is szóló ökológiai elismerés, mégpedig olyan szintű médiajelenléttel, ami eddig csak a nagy játékosoknak volt elérhető.

 

 

* Egy 8 országban lebonyolított piackutatás eredménye alapján.

  

Néhány elismerő nyilatkozat a GREEN BRANDS-ről, melyekre büszkék vagyunk:

 

Dr. Friedrich Hinterberger

Sustainable Europe Research Institute (SERI) elnöke; Bécs

“Kevés kormányzati ECO-címke létezik. Ezért egyre több magán-vállalkozás kísérli meg kitölteni ezt a rést. Az MSC-hez és FSC-hez hasonló oklevelek jó kezdeményezések, hogy tájékoztassák a fogyasztót a termelési folyamatról és ezzel támogassák őket a környezetkímélő és szociálisan érzékeny fogyasztásban. Az ilyen kitűntetések megszerzése azonban a legtöbb esetben – a bonyolult minősítési folyamat miatt – drága és többnyire inkább a nagy gyártók számára nyújt előnyöket, kevésbé a kis- és középvállalkozásoknak. Ezzel szemben, a GREEN BRANDS komoly, elérhető és jól kommunikálható alternatívát nyújt a fenntarthatósági pecsétek zavaros világában. A GREEN BRANDS alapelveinek kidolgozásakor a következő irányelveket tartottuk szem előtt: nem csak egyes kritériumok (mint a klíma-semlegesség vagy tartózkodás a veszélyes anyagoktól) fontosak, hanem az is, hogy az igazi GREEN BRANDS vállalat átfogóan törődjön és foglalkozzon a környezeti kihívásokkal.”

 

 

Tedd láthatóvá az ökológiai fenntarthatóságot!

 

A SERI-nél sok éve gondolkodunk rajta, hogy miként tudnák a cégek fogyasztóikat tájékoztatni a gyártáshoz felhasznált alapanyagokról és folyamatokról. És itt nem csak a “nem-megújuló” hanem a “megújuló” erőforrásokra is gondolunk. Mert ahol ezek létrejönnek, egyre szűkebbek és korlátozottabbak, és nekünk egyre jobban oda kéne rájuk figyelni. Ugyanez igaz a friss vízre is: a víz is meg-megújul a globális víz-körforgásban, de – pont mint a talajnál – mennyisége korlátos és kimerülőben van.

 

 

Ez az amire a GREEN BRANDS a leginkább figyel: az értékelés során azokra a folyamatokra kérdez rá, amelyek a természeti erőforrások felhasználására vonatkoznak a legfontosabb kategóriákban. Nagyon fontos törekvés ez, és csak remélni tudjuk, hogy a kormányzatok és az EU szintén előírja a megfelelő saját szabványait. Amíg ez nem történik meg, a GREEN BRANDS-hez hasonló magán-kezdeményezések, független nemzetközi márkamarketing-szervezetek látják el ezt a feladatot, növelve az átláthatóságot ezen a bizonyos “zöldítő” piacon, ellenőrizve azt is, hogy a fogyasztók ne veszítsék el hitüket a “green-washing” projektek miatt.

 

A GREEN BRANDS sztenderdek kidolgozása során a SERI nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a GREEN BRANDS rendszerhez csatlakozni kívánók bizonyítani tudják elkötelezettségüket az ökológia iránt. 

 A kritériumrendszer nem egy elérhetetlen irányelv, hanem a kis- és közepes vállalkozások által is teljesíthető elvárás.

 

Különösen kisvállalkozásokra és kereskedőkre igaz, hogy fontos a vállalat kerítésén túlra is tekinteni, és megvizsgálni a termék “ökológiai hátizsákját” is. Minden, amit egy cég az értékláncban elér, releváns ökológiailag és társadalmilag egyaránt. A GREEN BRANDS értékelési eljárás egy fontos lépés ebbe az irányba, és remélhetőleg évről évre még többet fog tudni nyújtani.

 

Az alább látható “kizárási kritériumok” listája is alátámasztja, miért fontos manapság a GREEN BRANDS-hez hasonló értékelési eljárás:

 

    • • Fegyverek és harci eszközök gyártása és kereskedelem
    •  
    • • Gyermek munka
    •  
    • • Nukleáris energiával foglalkozó energia vállalatok
    •  
    • • Gén módosítással foglalkozó vállalatok
    •  
    • • A veszélyeztetett fajokra káros termékek / vállalatok
    •   (CITES szabályozás/ A veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény)
    •  
    • • Állatkísérletek
    •  
    • • A nemzetközi munkavédelmi előírások megsértése (emberi jogi, munkavédelmi és 
    • társadalmi egyenlőségre vonatkozó előírások)
    •  
    • • Dohányipar
    •  
    •  

Minden jelölt cég / márka egy 60 kérdéses tesztet tölt ki, amely a vállalat küldetéséről, környezet irányítási rendszeréről és társadalmi felelősségvállalási tevékenységéről éppúgy szól, mint a természeti erőforrások felhasználásának, károsanyag és hulladék kibocsátásnak konkrét részleteiről, és a vállalat belső és külső szemléletformáló aktivitásáról. Úgy gondoljuk, csak egy ilyen mindenre kiterjedő értékelés támasztja alá megfelelően, hogy a jelölt valóban zöld márka. 

 

Az átláthatóság bizalmat teremt: a kérdőív és az egyedi termékek, vagy vállalatok értékelési kritériumai természetesen bárki számára hozzáférhetőek a GREEN BRANDS weboldalán. A kérdőív egyben egy jól használható önértékelő rendszer is azoknak a cégeknek, amelyek szeretnék saját magukat fejleszteni ezen a területen. 

 

Figyelembe véve az értékelésbe bevont területek számát és mélységét valóban nem egyszerű a GREEN BRANDS kvalifikációra jogosító 51%-os benchmark értéket elérni. Azonban a folyamat lehetőséget biztosít arra is, hogy a benchmark értéket bizonyos szempontokból alulmúló vállalatok, termékek, vagy szolgáltatások is GREEN BRANDS minősítést kaphassanak, amíg összességében egyértelműen összhangban működnek a GREEN BRANDS filozófiával.

 

A környezeti fenntarthatóságnak általánossá kell válnia.

 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a fenntarthatóság különböző kis és nagy vállalatok esetében, és hogy a struktúrális fenntarthatóság kritériumait a kisebb cégek sokszor nem ismerik, és ebből következően nem is követik nyomon. Ezeknél a cégeknél sokszor hiányzik a tapasztalat, az erőforrások és a média kapcsolatok a saját márkájuk sikeres promótálásához. Azonban leginkább ezek a cégek tevékenykednek úttörőként, és esélytelenségük ellenére alakítanak ki mások számára is másolható jó gyakorlatokat a fenntarthatóság területén. 

 

“Napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy ezeket a cégeket támogassuk, rájuk irányítva a figyelmet és lehetővé téve számukra, hogy újabb és komplexebb módon is hozzájárulhassanak a fenntarthatósághoz – nem csak környezeti, hanem társadalmi területen is. Ezzel tehetünk lehetővé valódi változást a fenntarthatóság irányába. A GREEN BRANDS ehhez mérhetően járul hozzá Németországban, Ausztriában, és mostantól Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is. További lépéseket kell tennie a cégeknek, fogyasztóknak és a politikusoknak is.”

 

Dr. Barbara Hendricks

Korábbi német szövetségi környezetvédelmi minisztere

A GREEN BRANDS a fenntarthatóság szempontjából kiemelkedő cégeket és termékeket tünteti ki. Ezek világítótoronyként mutatják az utat, amerre mindannyiunknak tartanunk kell: társadalomnak, gazdaságnak, fogyasztóknak. VIlágszerte.

 

Az energia, fém, alapanyag fogyasztásunk, és az üvegházhatású gázok kibocsátása bolygónk minden határát túllépi. A “csak így tovább” nem lehetséges. A Föld lakosságának jólléte csak akkor biztosítható, ha nem romboljuk tovább bolygónk erőforrásait. 

Boltjaink akciós kínálatának árát sokszor a világ más részein dolgozó munkavállalók fizetik meg rossz munkakörülményeikkel és egészségükkel. A gyár – ahol gyerekek varrták a piacainkra kerülő ruhákat – leomlott mennyezetének szomorú képei szembesítenek minket a  valósággal. 

A fenntarthatóság szociális vonatkozásai már 300 évvel ezelőtt láthatóvá váltak, amikor Hans Carl von Carlowitz, a szász bányaminiszter először használta ezt a kifejezést: az Érchegység erdeinek túlhasználata a régió bányáinak energia válságához vezetett. Az ércbányák és az olvasztók működéséhez fűrész árúra volt szükség, és ezek hiánya a bányák bezárásával fenyegetett. Carlowitz azt javasolta, hogy csak annyi fát vágjanak ki, amennyi újra tud nőni helyettük. Nagyon forradalmi javaslat volt ez akkoriban – de egyben nagyon modern is.

Nekünk is körbe kell néznünk. És körbe is akarunk nézni, világszinten. Az ENSZ 2015. szeptember 25-i találkozóján a világ közössége a fenntarthatósággal kapcsolatos közös célokban állapodott meg. Az “Agenda 2030” fontos lépés alz egyenlőbb és sokkal környezetbarátabb globális fejlődés irányába. Egy ütemterv a gazdasági tevékenységeink és életmódunk átalakítására. Véleményem szerint ennek a döntésnek történelmi jelentősége van. Az Agend 2030 az első megálapodás, amely az egész világra vonatkozó, konkrét célokat tartalmazó cselekvési tervet fogalmaz meg a fenntartható fejlődésre. A terv 2016-tól minden országra érvényes – ez azt jelenti, hogy ránk Németországban és Európában is.

A jóhír: nem kell mindent nulláról kezdenünk!

A GREEN BRANDS kezdeményezés is egyértelművé teszi ezt az új irányért kiálló cégek és márkák kitüntetésével. Különösen elismerésre méltó, hogy ez a program kielemt figyelmet fordít a kis és közepes vállalkozások támogatására és bátorítására. A GREEN BRANDS más projektekkel egy vonalba áll, ami megerősíti, hogy egy közös célunk van. 

De szükségünk van-e ennyi öko emblémára? 

Kétségkívül ez egy kicsit összezavaró hatású lehet. De az öko minősítések fontosak. A vásárlók csak akkor tudnak a fenntarthatóságot erősítő döntéseket hozni, ha a vásárlás pillanatában van lehetőségük a környezetet jobban támogató alternatívákat választani. A zöldebb és fairebb termékek eladóinak egyre nagyobb kihívást jelent, hogy a tanusítványok és cimkék ekkora rendszerén keresztül komolyan és megbízhatóan promótálják saját termékeik előnyeit. A Szövetségi Kormány ebben támogatja őket a “Siegelklarheit.de” projekttel. A weboldal célja, hogy a megbízható öko és társadalmi védjegyeket sokkal láthatóbbá tegyék a vásárlók felé.

A GREEN BRANDS minősító védjegy láthatóvá teszi a példamutató céges tevékenységeket és vállalásokat. A fenntarthatóság példaképeket igényel. Ezért fontosak a GREEN BRANDS-hez hasonló kezdeményezések: láthatóvá teszik a példaképeket.”

 

Dr. Christoph Leitl

Az Osztrák Gazdasági Kamara korábbi elnöke(WKO); Bécs

“A GREEN BRANDS minősítést kapó márkák, termékek, szolgáltatások és cégek bizonyítani tudják a klímavédelem, fenntarthatóság és környezeti felelősségvállalás iránti elkötelezettségüket.

 

A márka döntő kulcsa a piaci sikernek. A GREEN BRANDS védjegy fontos értéket jelent a cég számára, mivel ennek segítségével tudja a termékeit vagy szolgáltatásait egyedivé, és megkülönböztethetővé tenni. Ez különösen a kis és közepes vállalkozások számára fontos, mivel ők sokszor nem tudnak versenytársaikkal árban versenyezni. Az árleszállítások és kedvezmények rövid távú sikerekhez vezetnek, de nem hosszútávú és fenntartható egészséges növekedéshez. A jövőben a vásárlók a márkák érzelmi töltete és vonzereje alapján fognak dönteni. A zöld marketingnek autentikusnak kell lennie: a vásárlók szemében csak a tényekkel alátámasztott zöld imázs marad hiteles.

 

A GREEN BRANDS kitüntetés fontos számomra, mert ezek a cégek erősen motiváltak, hogy folyamatosan fejlesszék a környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos felelősségválallásukat. Ez a minősítés a vállalaton kívüli partnereik számára is összehasonlíthatóvá és érzékelhetővé teszi társadalmi elkötelezettségüket. Gratulálok minden minősítést szerzett vállalatnak, amely utat talált a fenntarthatóbb jövője felé.”

 

Prof. Dr. Maximilian Gege

Elnök B.A.U.M. e.V.; Hamburg

“A zöld vállalatok elkötelezettsége mára evidenciává vált a fogyasztók, beszállítók és más érintettek számára, különösen a szociálisan érzékeny és a környezettudatos termékek esetében. A márka, a termék cégére, éppen ezért nagyon fontos eszköze az ökológiai erőfeszítések megmutatásának. Azok, akik ezt “green washing”-ra használják, nagyon hamar lelepleződnek. A téma iránt érdeklődő fogyasztók érzékenyen figyelik, hogy mennyire komoly egy vállalat fenntarthatósági stratégiája. 

Az olyan kezdeményezések, mint a GREEN BRANDS, a klímasemleges, környezettudatos és fenntartható márkák bemutatásával támogatják a fejlődést A GREEN BRANDS minősítő védjegy azon cégeket, kezdeményezéseket és személyiségeket tünteti ki, melyek elkötelezettek gazdaságunk és életmódunk fenntartható fejlesztése iránt, valamint az energiafelhasználás és a klímavédelem mellett. Ezen cégek beépítik tevékenységükbe az ökológiai fenntarthatóság stratégiáját és mintául szolgálnak a társadalmi felelősségvállalás terén. Látványos értéket közvetítenek, és megkönnyítik a fogyasztók eligazodását a környezetvédelemben, a klímavédelemben, az erőforrások megóvásában és a fenntarthatóságben.

 

Fontos és egyedi minősítés jött létre a GREEN BRANDS-szel, mely a GREEN BRANDS-védjegy segítségével támogatja a vállalatokat is, hogy bemutathassák eredményeiket, növeljék az eladásaikat, és ezzel együtt hozzájáruljanak egy fenntarthatóbb társadalom kialakulásához. A Német Környezettudatos Menedzsment Szövetség mindezek miatt támogatja ezt a szervezetet legjobb tudása szerint.”